Во Србија се поместува старосната граница за одење во пензија

Од следната година во Србија ќе се применуваат нови правила за пензионирање на жените, што значи дека секое барање добиено по 31 декември 2020 година ќе се разгледува под нови услови.

За мажите редовната пензија останува иста, додека за предвремено пензионирање има промени.

Во следната календарска година, жените ќе се пензионираат на возраст од 63 години и 2 месеца, наместо на 63-те што им беа потребни сега. Потребниот број на години стаж за нив останува ист – минимум 15 години.

Мажите ќе се пензионираат во следната година како и досега – со 65 години и 15 години стаж запишани во работната книга. Нивното пензионирање ќе остане исто, но ќе има промени и за оние кои сакаат предвремено да се пензионираат.

– Неопходно е човекот да има 40 години искуство и 59 години живот. А за жените, потребно е да имаат 58 години и четири месеци, а што се однесува до стажот, тоа се 39 години и четири месеци – објасни Владимир Станковиќ од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

За жените, како услов, се планира да се движат секоја година, два месеци.

– Што се однесува до предвремено пензионирање, сè зависи од тоа, тоа се зголемува во однос на возраста од осум месеци, а што се однесува до стажот за четири месеци.

Она што е исто за двата пола е правилото според кое и мажите и жените можат редовно да се пензионираат со 45 години стаж, без оглед на возраста, а услов е нивните работодавци редовно да ги плаќаат придонесите.

Законот за пензиско и инвалидско осигурување во Србија беше изменет во 2014 година. Оттогаш, условите за пензија за жените се менуваат секоја година, со ограничување на возраста од два на шест месеци годишно.

Се надеваме дека ние нема да зимаме пример од нашиот сосед, што е чест случај во минатото за некои политики.

2 Shares