Тие кој најавуваа пократко работно време сега сакаат 12.5 часа дневно работно време

Сепак, не е така како што некој претставуваат. Последниот предлог во швајцарскиот парламент разбуди негодувања за швајцарските синдикати а тоа е работната недела да е 64часа односно 12.5 часа дневно работно време.

И покрај тоа што синдикатите се заканија, предлогот може да се уважи за некој професии а распоредот на работните часови да е соодветно распределен низ годината односно да се дадат куси одмори, дневни периоди за одмор и слично.

До 12.5 часа на ден

И сегашниот закон не забранува работа до 12.5часа на ден во итни случаи, а предлогот е да се прошират дејностите каде што може тоа да се практикува. Моментално законот во Швајцарија дозволува нормално работно време до 50часа неделно и дозволено зголемување на работното време од 4 часа неделно.

извор: www.nzz.ch

2 Shares