makedonija24.com ја почитува приватноста на секое лице кој ја посетува страната, информации добиени за вас при некоја услуга што ја барате од нашиот сајт, за да ве информира или понуда на некоја услуга или производ не се злоупотребува или зачувува во нашиот систем доколку вие не го одобрите истото.

Доколку вие се зачлените поради користење услуга, купување производ или слично и внесете ваши информации на нашиот веб сајт вашите прибрани лични податоци ќе се третираат на фер начин и нема да бидат изложени за никого однадвор освен за вашите потреби при посета на сајтот makedonija24.com.

Податоци преку колачињата не се собираат, сепак чувањето овозможени од колачињата се користат исклучиво во вашиот пребарувач за кој вие сте сложни.

Целта на ова објаснување за политика на приватност е да се овозможни ваше информирање за тоа каде, како, зошто и дали би се користеле вашите лични податоци при посета на сајтот makedonija24.com.

ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ

Според European Union Data Protection Framework Directives (Рамковна директива на Европската Унија за заштита на податоци) директивата EU Directive 95/46/EC ние ги заштитуваме вашите лични податоци при посета на овој сајт makedonija24.com

Нашата цел е нашите посетители да се осигураат дека личните податоци доколку бидат внесени и одобрени од самите корисници се чуваат на фер начин и НИКАКО НЕ СЕ КОРИСТАТ НАДВОР ОД makedonija24.com, и makedonija24.com нема да споделува никакви лични податоци со никого на никаков начин што не е предвиден со закон.

Што може да направиме со овие информации:

Ќе ги искористиме овие информации за „кроење“ на содржината според Вашите интереси, како и за да избегнеме прашување на истите информации при повторена посета на страната. Ќе ги искористиме овие информации за анализирање на трендовите на страната и администрација на страната.

Иако не прибираме лични информации автоматски ,може да ги поврземе автоматски прибраните информации со Вашите претходно испратени лични информации. Ако не сакате овие информации да се поврзат со личните информаци, видете „Што може да направиме со овие информации“ погоре за да дознаете како да ги оневозможите „колачињата“.

Како да проверите дали колачињата се овозможени за PC

Google Chrome

Кликнете на ‘Tools’ на горниот дел од прозорецот на вашиот прегледувач и изберете Options
Кликнете на картичката ‘Under the Hood’, пронајдете го делот ‘Privacy’, и изберете го копчето ‘Content settings’
Сега изберете ‘Allow local data to be set’

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Кликнете на ‘Tools’ на горниот дел од прозорецот на вашиот прегледувач и изберете ‘Internet options’ , а потоа кликнете на картичката ‘Privacy’
Уверете се дека вашето ниво на Privacy е поставено на Medium или пониско, што ќе овозможи колачиња во вашиот прегледувач
Поставки повисоки од Medium ќе ги оневозможат колачињата

Mozilla Firefox

Кликнете на ‘Tools’ на горниот дел од прозорецот на вашиот прегледувач и изберете Options
Потоа изберете ја иконата Privacy
Кликнете на Cookies, а потоа изберете ‘allow sites to set cookies’

Safari

Кликнете на иконата Cog на горниот дел од прозорецот на вашиот прегледувач и изберете ја опцијата ‘Preferences’
Кликнете на ‘Security’, проверете ја опцијата која вели ‘Block third-party and advertising cookies’
Кликнете на ‘Save’

0 Shares