Какви гради обожаваат мажите?

Да речеме, мажите кои се подготвени за татковство, исто така, сакаат големи гради, бидејќи во нив гледаат сигурност за нивните идни деца

Мажите ги сакаат женските гради, тоа е неоспорен факт, но освен тоа, може да се открие што тоа кажува за нив.

Излегува дека тврдењата дека мажите сакаат големи гради се само делумно точни – ги сакаат мажи со инфериорен материјален статус, а објаснувањето за тоа е многу интересно – материјално богатите мажи свесно знаат дека овие “резерви” не им се потребни, додека сиромашните баш во бујните женски гради гледаат сигурност.

Истото истражување покажало дека мажите што сакаат големи гради, се почесто имаат поголема веројатност да се сексисти. Но, не секој кој сака големи гради се без пари и сексисти.

Излегува дека мажите кои се подготвени за татковство, исто така, сакаат големи гради, бидејќи во нив гледаат сигурност за нивните идни деца, а оние кои ја пропуштиле мајчината љубов во детството, исто така, ќе се свртат кон жена со бујни гради и ќе сакаат една таква крај себе.

Големината на градите не е од суштинско значење за сексуално либералните мажи.

Друг интересен факт за самиот крај: нема да верувате, но гледањето на женски гради го продолжува животот – ја подобрува кардиоваскуларната состојба и го зајакнува оптимизмот.

41 Shares