Како плавуши решаваат крстозбор???

1. Женско дете ( 5 букви ) ИВОНА
2. Телефонски повик (3 букви) ЗВР
3. Не е гладен (3 букви) ПУН
4. Види слика (5 букви) ВИДОВ
5. Припадник на полиција ( 8 букви ) ДОБРОМИР
6. Врста на метал (4 букви) ПЛЕХ
7. Неопходен зачин (2 букви) ЦЕ
8. Машки полов орган (3 букви ) МЕК
9. Дел од прибор за јадење (3 букви) ЗАБ
10. Најмал троцифрен број (3 букви) ООО
11. Основен пијалок (4 букви) ПИВО
12. Болест која не се лекува (4 букви) СМРТ
13. Мерка за тежина (4 букви) 2ООг
14. Заедница на маж и жена (4 букви) СТАН
15. Ладно оружје (3 букви) ТОП
16. Маж на ќерката (3 букви) АЦЕ
17. Библијска личност (3 букви) ПОП
18. Морски гребен (2 букви) МГ
19. Иницијалите на поетот Есенин ПЕ
20. Злато ЗЛ
21. Кислород К
22. Врста на животни со куќичка (6 букви) КУЧИЊА
23. Брат на жената (4 букви) МИТЕ
24. Свечено одело (4 букви) ЦРНО
25. Град во Италија ( 3 букви ) ТРС

46 Shares