Опушти се

20 Адвокатски бисери

-Адвокатите за време на судењата и сослушувањата поставуваат секакви прашања автентични само за нив, а на истите добиваат и

18 Shares